Husleiekontrakt

Husleiekontrakt

En husleiekontrakt er en skriftlig avtale mellom utleier og leietaker. Sammen med husleieloven, regulerer en husleiekontrakt rettighetene til både leietaker og utleier i et leieforhold. Husleiekontrakten beskriver forholdene rundt leieforholdet som type kontrakt, varighet, husleien, når husleien skal innbetales og til hvilken konto, husordensregler med mer. Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med husleiekontrakten som utgangspunkt.

 

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.