Konto for depositum

Konto for depositum

Depositumet settes inn på en dedikert konto for depositum (en depositumskonto), som er en sperret konto i leietakerens navn. Kontoen avsluttes når leieforholdet er over. Det er utleier som skal bære kostnaden for depositumskontoen

Depositum til drømmeboligen?

Depositumsgaranti for et depositum på kr 30 000 koster kr 4 800 som et engangsbeløp. 

Utleier og leietaker får samme sikkerhet som ved ordinært depositum.