Oppsigelse av leieavtale

Oppsigelse av leieavtale

En oppsigelse av leieavtale skjer når leietaker eller utleier varsler at man ikke lenger ønsker å være i et kontraktsmessig forhold med den andre parten. Betingelsene for oppsigelse av leieavtalen er gitt av leieavtalen og Husleieloven.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.