Oppsigelse av leieforhold

Oppsigelse av leieforhold

En oppsigelse av et leieforhold skjer når leietaker eller utleier varsler at man ikke lenger ønsker å være i et kontraktsmessig forhold med den andre parten. Vilkårene for oppsigelse av leieforholdet er gitt av leieavtalen og Husleieloven.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.