Veiledning for

Utfylling av leiekontrakt

Leietaker

På denne siden må du registrere informasjon om leietaker. Det første du må ta stilling til er om leietaker er en privatperson eller en virksomhet. Uavhengig av om leietaker er en privatperson eller en virksomhet er det viktig at du har så presis og riktig informasjon som mulig, da feil informasjon kan by på utfordringer om det skulle bli en rettslig tvist rundt leieforholdet.

Hvis leietaker er en privatperson:

Om du har valgt at leietaker er en privatperson fyller du ut personopplysninger og kontaktinfo på den personen som du vil anse som hovedleietaker. Er det flere leietakere kan du legge til de andre som medleietakere (se lenger ned).

Fyll ut følgende om leietaker:

 • Fullt navn: her skriver du inn fornavn og etternavn
 • E-post: e-postadressen er viktig ettersom leietaker får tilsendt leiekontrakten på e-post
 • Telefon: velg riktig landskode før du skriver inn telefonnummeret
 • Fødselsdato: skriv inn fødselsdato etter dato (to tall), måned (to tall) og år (fire tall)

Flere leietakere?

Er det flere leietakere så kan du legge de inn som medleietakere. På hver medleietaker skal følgende registreres:

 • Fullt navn: her skriver du inn fornavn og etternavn
 • E-post: e-postadressen er greit å ha ved eventuelle kontaktbehov
 • Telefon: velg riktig landskode før du skriver inn telefonnummeret
 • Fødselsdato: skriv inn fødselsdato etter dato (to tall), måned (to tall) og år (fire tall)

NB! Kun personen som er oppgitt som “leietaker” kan signere leiekontrakten med BankID.

Leietaker og medleietaker(e) er solidarisk ansvarlig overfor utleier, hvilket betyr at de i fellesskap er ansvarlig for oppfyllelse av kontraktens plikter og ansvarsfordeling. Dette innebærer at alle leietakerne holdes ansvarlig ved mislighold av pliktene som følger av kontrakten. Det kan vurderes om det bør inngås en kontrakt for hver leietaker for å begrense dette ansvaret.

Hvis leietaker er en privatperson:

Har du valgt at leietaker er en virksomhet må du fylle ut informasjon om virksomheten (AS, ASA, ANS osv) før du fører inn personopplysninger om den som skal stå som kontaktperson for leieforholdet, eventuelt den som skal bo i boligen.

Registrer virksomheten som skal stå oppført som leietaker:

 • Søk på virksomhetnavn; skriv inn navnet på virksomheten og så henter vi automatisk korrekt organisasjonsnummer fra Brønnøysundsregisteret for deg

Registrer informasjon om personen som skal stå oppført som kontaktperson for leieforholdet:

 • Fullt navn; her skriver du inn fornavn og etternavn
 • E-post: e-postadressen er viktig ettersom leietaker får tilsendt leiekontrakten på e-post
 • Telefon: velg riktig landskode før du skriver inn telefonnummeret

Se film

I denne filmen får du en full gjennomgang av hvordan du går frem for å fylle ut leiekontrakten.