Banner Image

Utleieforsikring

Utleieforsikring inkludert i forvaltning av leieforholdet - kr 169/mnd

Mange utleiere opplever at leietaker ikke har den samme omtanken for boligen som en selv har, og dessverre er det også noen leietakere som ikke overholder sin forpliktelse til å betale husleie for leieboligen. Da kan det lønne seg å ha en utleieforsikring.

Utleieforsikring er inkludert i Premium forvaltning

Velger du Premium forvaltning til kr 169,- per mnd så er utleieforsikring fra Gjensidige inkludert. Forsikringen omfatter økonomiske tap ved utleie av boligen nevnt i vilkårene ved de tilfeller som følger nedenfor. Forsikringen gjelder kun tap knyttet til brudd på leieavtalen og omfatter kun leieavtaler mellom privatpersoner som forvaltes av Husleie.no

Ubetalt husleie inntil 6 mnd

Utleieforsikringen dekker opptil 6 måneders ubetalt husleie. For å begrenset tapet skal utleier, med hjelp av Husleie.no, begjære tvangsfravikelse til Namsmannen innen 6 uker etter opprinnelig betalingsfrist.

Skader på bolig og innbo

Utleieforsikringen dekker opptil kr 1.000.000 i skader på bolig og innbo utøvd av leietaker og/eller besøkende. Utleier må søke å begrense tapet i størst mulig grad og melde skade uten ugrunnet opphold. 

Merutgifter ifbm. utkastelse

Utleieforsikringen dekker nødvendige utgifter i forbindelse med utkastelse (juridisk bistand, gebyrer, ubetalt strøm o.l.) inntil 20 000 kroner. Gjelder kun ved lovlige utkastelser. 

I tillegg til utleieforsikring får du følgende tjenester

ANNONSEPUBLISERING

Publiser annonsen til Finn.no direkte fra MinHusleie

INTERESSEHÅNDTERING

Håndtering av interessenter, inkludert kredittsjekking

KONTRAKT M/ BANKID

Opprett kontrakten digitalt og signer med BankID

DEPOSITUM

Opprett depositumskonto eller godkjenn depositumsgaranti

OVERTAKELSESPROTOKOLL

Dokumenter boligens tilstand ved overtakelse via mobilen.

BETALINGSPÅMINNELSER

Forsinket betaling medfører purring via sms og e-post.

INDEKSREGULERING

Husleien reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen.

BISTAND TIL FRAVIKELSE

Juridisk og systemmessig bistand til utkastelse av leietaker

OPPSIGELSE

Prosess for formell og juridisk riktig oppsigelse av leietaker.

3 måneder fornøydgaranti!

Skulle det vise seg at du ikke har er fornøyd med våre tjenester, eller behovet ditt endrer seg i startfasen av leieforholdet, så har du tre måneders fornøydgaranti. Det betyr at du får pengene tilbake!