Depositumskonto

Spesialtilbud på depositumskonto

I tillegg til å betale husleie må leietaker normalt også stille økonomisk sikkerhet for leieforholdet i form av et depositum. Depositumet er utleiers sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle skader på boligen.

Depositumet settes på en depositumskonto i leietakerens navn, men det er utleier som må initiere oppsett av depositumskontoen og også betale for den.

Gjennom vår samarbeidspartner BN Bank kan du som utleier enkelt opprette depositumskonto til kun kr 300.

Spesialtilbud til utleiere

Etablere via Husleie.no kr 300,-

(Etablere i bank kr 1 300,-)

Signeres med BankID.

Etter inngåelse av skriftlig leieavtale, er det vanlig at leietaker og utleier i fellesskap oppretter en depositumskonto. Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Opprettelse av depositumskonto koster kun kr 300,- via Husleie.no