Banner Image

Depositumskonto

HVA Image

Priser

Etablere via Husleie.no kr 300,-

(Etablere i bank kr 1300,-)

Avslutte 0,-

Signeres med BankID.

Depositumskonto

Gjennom vår samarbeidspartner BN Bank kan du enkelt opprette depositumskonto med BankID

Etter inngåelse av skriftlig leieavtale, er det vanlig at leietaker og utleier i fellesskap oppretter en depositumskonto. Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Opprettelse av depositumskonto koster kun kr 300,-

 

Bestill depositumskonto