Hopp til innhold Velkommen til Husleie.no

Om Husleie.no

Husleie.no - bekymringsfrie leieforhold

Husleie.no er en digital forvaltningsløsning hvor utleiere selv kan administrere alle aspekter av et leieforhold gjennom hele dets livsløp - fra annonsering til kontrakt til utflytting eller utkastelse. Kjernen i plattformen er en automatisert, robust og skalerbar løsning for effektiv og systematisk innkreving av husleien fra leietaker.

Videre så skal leietakere så vel som utleiere gis enkel tilgang til relevante tjenester for de ulike fasene av et leieforhold; det være seg ved etableringen, underveis i og ved avslutningen.

Tilbydere av tradisjonelle, fullservice forvaltningstjenester tar typisk 8-12% av husleien i forvaltningshonorar på toppen av en ofte høy oppstartsavgift og ulike gebyrer. Husleie.no, på sin side, tilbyr enkle økonomisk forsvarbare og fornuftige abonnementsmodeller som dekker behovet til de aller fleste små og store utleiere.

Selv om Husleie.no formelt har eksistert siden 2010 er det nå i realiteten et nytt selskap etter at det vinteren 2017 ble relansert med nye aksjonærer, ny ledelse, nytt team og ny teknologi.

Husleie.no ledes av Kjetil J. Olsen med solid støtte av et team med erfaring fra norske og internasjonale teknologiselskaper. Styret består av Knut Tore Jevnesveen, Grunde Eriksen og Ståle Løvbukten.

 

Om Husleie.no i Media

Investorer satser på boligutleie

Utleieplattform satser på proffene

 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål om våre tjenester eller annet du tror vi kan bistå med, så ta kontakt med oss. Ønsker du å snakke med oss på telefon send oss en e-post for å avtale tidspunkt.