Adgang til utleiebolig

Utleier sin adgang til utleiebolig er regulert i husleieloven. I følge husleieloven § 10-1, plikter leietakeren i rimelig utstrekning å gi potensielle nye leietakere adgang for å se på utleieboligen.

Når utleier har adgang til utleiebolig, står beskrevet i husleieloven § 5-6.

 

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer