Leietaker

En leietaker er den personen som er utleiers motpart i et leieforhold, som oftest regulert i en leiekontrakt, og den personen som bor i boligen som leies ut.