Leieforhold

Et leieforhold er relasjonen som etableres av og mellom en leietaker og utleier i forbindelse med leie av bolig. Leieforholdet er vanligvis regulert av en leiekontrakt.