Depositum

Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren for å sikre utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet.

 

Gratis depositumskonto via Husleie.no

Opprett gratis depositumskonto når du oppretter leiekontrakten via Husleie.no. Du kan også velge bare å bestille depositumskonto. Helt gratis og uten andre forpliktelser.

Les mer