Depositum

Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren for å sikre utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet.

 

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto