Depositum

Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren for å sikre utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet.

 

Bestill depositumsgaranti idag!

Depositumsgaranti for et depositum på kr 30000 koster kr 4800 som et engangsbeløp. Du får svar innen en virkedag.

Les mer