HTU

HTU, en forkortelse for Husleietvistutvalget, løser tvister mellom utleier og leieboer i fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5.

Formålet med HTU er å tilby en rask og kompetent behandling av konflikter mellom utleier og leietaker relatert til leieforhold.

Husleietvistutvalget behandler saker som omhandler blant annet:

I fylkene som ikke har HTU må konflikter rundt leieforholdet behandles i forliksrådet.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer