Husleietvistutvalget

Husleietvistutvalget løser tvister mellom utleier og leier av bolig i fylkene Oslo, Akershus, Hordaland og Trøndelag med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5.

Formålet med Husleietvisutvalget er å tilby partene i et leieforhold rask og kompetent behandling av husleietvister. Sakene kan behandles uavhengig av om utleier eller leietaker er en virksomhet eller privatperson.

Husleietvistutvalget behandler saker som omhandler blant annet:

I de andre fylkene må tvister rundt husleie behandles i forliksrådet.

 

Alt utleiere behøver for trygge leieforhold

Annonsering til FINN.no, kredittsjekk, leiekontrakt, depositum, innkreving av husleien og mye mer. Fra kr 99/mnd.

Les mer