Leietaker

En leietaker er den personen som er utleiers motpart i et leieforhold, som oftest regulert i en leiekontrakt, og den personen som bor i boligen som leies ut.

 

Alt utleiere behøver for kun kr 99/mnd

Leiekontrakt, kredittsjekk, innkreving og purring på husleien, indeksregulering, juridisk bistand og mye mer.

Les mer