Namsmannen

Oppgaven med å gjennomføre sivile tvangsforretninger er pålagt namsmannen, eller namsfogden. Namsmannen og dennes namsfullmektige er de eneste i Norge som kan benytte tvang og makt til å gjennomføre sivile krav. En tvangsforretning kan bli utført av namsmannen for å gi kreditor sikkerhet for krav denne måtte ha mot en skyldner.

Namsmannen sine oppgaver utføres normalt ved lensmannskontorer og politistasjoner i Norge.

 

Få hjelp til å avslutte leieforholdet

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene? Få bistand til å avslutte leieforholdet for kr 1490.

Les mer