Opprette depositumskonto

Man oppretter en depositumskonto for å holde innskuddet fra leietaker ovenfor utleier i et leieforhold. Innskuddet tjener som sikkerhet for skyldig leie, skader på leieobjektet, utgifter i forbindelse med fravikelse eller andre krav sm reiser seg av leiekontrakten.

 

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto