Et depositum er utleierens sikkerhet mot ubetalt husleie og eventuelle skader forvoldt mot leieobjektet.

I tillegg til å betale husleie, må du som leieboer også stille en økonomisk garanti eller annen form for godkjent sikkerhet. Depositumet settes inn på en depositumskonto, som er en sperret konto i leietakerens navn. Denne avsluttes når leieforholdet er over.

Slik åpner du en depositumskonto

En depositumskonto inneholder vanligvis et beløp som tilsvarer tre måneders husleie. Husleieloven begrenser dette beløpet opp til maksimalt seks måneders husleie. Kontoen opprettes i leietakers navn, men det er utleieren som må betale gebyret banken skal ha for å opprette kontoen.

Hos Husleie.no kan du raskt og enkelt få depositumskonto mens du oppretter leiekontrakten – da signeres både kontrakt og avtalen om depositumskonto med BankID, av deg og leietaker. Du kan også opprette depositumskonto utenom leiekontrakten.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

Depositum er en økonomisk sikkerhet ved leie og utleie av bolig. Beløpet settes inn på en depositumskonto i leietakers navn.

De aller fleste banker i Norge tilbyr depositumskonto, og det mest vanlige er at man åpner kontoen i samme bank som husleien betales inn til. Dette trengs ikke hvis du velger depositumskonto via Husleie.no. Gebyret bankene tar for denne jobben varierer veldig og avhenger ofte av kundeforholdet man allerede har til banken. Dersom leietakeren ikke allerede er kunde i valgte bank, må man som oftest opprette et kundeforhold. Da trenger man dog ikke å benytte andre banktjenester enn nettopp depositumskontoen.

En depositumskonto kan opprettes på to måter. Du kan opprette en konto på nett, da identifiserer du deg samt signerer, ved hjelp av BankID. Det er også mulig å opprette en depositumskonto ved at begge parter møter opp i banken. Da må du huske å ta med deg pass som legitimasjon.

Kontoen er sperret inntil leieforholdet opphører

Så lenge leieforholdet løper, blir depositumskontoen stående urørt. Dette er en sperret konto og pengene kan ikke heves av en part, uten samtykke fra den andre. Dette kan først skje når leieforholdet avsluttes. Siden pengene tilhører leieboeren, er det også hen som skal ha rentene pengene kaster av seg. Disse kan leieboeren kreve utbetalt når hen ønsker.

depositumskonto

Når leieforholdet opphører er det tid for å avslutte kontoen. Leieboeren kan levere inn et krav til banken om at kontoen skal gjøres opp. Da vil banken sende beskjed til utleier om dette. Utleier vil da ha fem uker på seg til å fremsette et skriftlig krav, dersom utleier mener at hen skal ha utbetalt deler eller hele beløpet.

Utleier kan også være den som sender krav til banken når leieforholdet er opphørt, for å kreve å få utbetalt penger fra depositumskontoen. På samme måte som i det andre tilfellet, vil banken varsle motparten. Da kan leietaker komme med tilsvar innen fem uker. Kontoen gjøres opp og pengene utbetales først når en eventuell tvist er løst.

Markedets enkleste depositumskonto

På Husleie.no kan du opprette markedets enkleste og raskeste depositumskonto. Du kan velge å bare opprette depositumskonto eller gjøre det samtidig som du lager en leiekontrakt.

Opprett konto