Store endringer, men foreløpig mest under overflaten

Det har vært nokså få produktnyheter fra Husleie.no den siste tiden. Tech-teamet har nemlig i flere måneder jobbet med å videreutvikle den underliggende arkitekturen hva gjelder bl.a. betalingshåndtering, regnskapsdata, fakturering og kreditering.

For deg som utleier innebærer dette en løsning som:

– gir raskere utbetaling av husleien
– tilfredstiller flere regnskapsmessige behov
– reduserer antall potensielle feilkilder
– tilrettelegger for flere betalingsmetoder og mer innovasjon

Under her kan du lese om de ulike endringene som hittil er gjort. Og både du som utleier, og leietakere kan dra nytte av dette med en gang.

Nye funksjoner og forbedringer

Endring av fakturanummer
Hver enkelt utleierprofil har nå en unik fakturanummer-sekvens.

Fast KID-nummer per leietaker
Alle leietakere får et eget, fast KID-nummer som gjør at de kan aktiver fast trekk av husleien i nettbanken. KID-nummeret oppgis på alle fakturaer som sendes. 

Fakturainnhold og -utseende
Fakturaene for husleie har fått et nytt utseende og inneholder mer veiledende informasjon. Det fremkommer også tydeligere at fakturaene sendes av utleier via Husleie.no

Kreditering av faktura
Tidligere har det kun vært mulig å kreditere hele eller deler av en faktura. Nå er det også mulig å kreditere de enkelte produktlinjene (f.eks. strøm, varme).

Kobling av fakturaer mot betaling
I reskontro for hvert enkelt leieforhold kan utleier nå selv koble om eller sammen fakturaer for å matche en innbetaling som er større enn opprinnelige faktura.

Raskere lastetid
Sider som inneholder mye data, eks. oversikt over leieforhold og rapporter, er nå ytterligere optimalisert slik at lastetiden er redusert. Det er også laget et filter i alle rapporter som gjør at disse også laster raskere. Man kan enkelt endre perioden for å se flere eller færre linjer.