Husleieindeksen Q1 2022

Nå lanserer vi Husleieindeksen for første kvartal av 2022!

Indeksen vil ta for seg utviklingen i leiepriser i åtte norske byer. I forbindelse med kvartalsrapporten har vi også foretatt en undersøkelse blant våre utleiere og leietakere over hele Norge. Rapporten inneholder nyttig innsikt og informasjon for alle som er interessert i det norske leiemarkedet. I rapporten ser vi på endringer og utviklinger i leieprisene, men vi har også undersøkt hvordan utleiere setter riktig leiepris. En liten del av undersøkelsen inkluderer hva utleiere tenker om flyktningstrømmen fra Ukraina og om utleiere kunne tenke seg å leie ut til ukrainske flyktninger.

Indeksen er basert på gjennomsnittlig leiepris for 1,2,3 og 4-roms boliger, og prisutviklingen er justert etter endringer i boligtyper og byer. Dermed viser Husleieindeksen en mest mulig korrekt prisutvikling i leiemarkedet.

Om lag 560 000 norske husholdninger og ca. 1 million mennesker bor i en leid bolig i Norge, Det tilsvarer 23,2 % av alle norske husholdninger (tall fra SSB). Husleie.no betjener om lag 20 % av det norske boligutleiemarkedet. I og med at det ikke er rapporteringsplikt på husleiepriser i Norge, er det ingen annen aktør i Norge som har et bedre grunnlag for å tilby en presis statistikk enn Husleie.no.

Hovedfunn i rapporten

Husleie.no sin rapport for første kvartal av 2022 viser en betydelig økning av leiepriser, hvor leieprisene i Norge er hele 7 prosent høyere enn samme kvartal i 2021. Rapporten viser også at 89.9 prosent utleiere ønsker å leie ut til ukrainske flyktninger.

– Utviklingen av leiepriser kommer som en følge av den giftige cocktailen vi spådde i fjor høst, bestående av økt formuesskatt, økning i verdifastsettelsen av sekundærboliger samt det som nå har blitt den nye realiteten med økte renter, forteller Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no.

Kvartalsrapporten viser at det er andre drivere i markedet enn kun skattemessige forhold og renter.

– Flyktningstrømmen kan legge et enda større press på det norske markedet. Det er begrenset med boliger og etterspørselen er høyere enn tilbudet, sier Olsen.

Utfordrende å sette riktig leiepris

På en skala fra 1 til 5, der 1 er lett og 5 er svært vanskelig, svarer nesten halvparten av utleierne at det er utfordrende å sette riktig leiepris på boligen.

Våre undersøkelser viser at mange utleiere sliter med å finne en fornuftig leiepris for sin utleiebolig. Hele 31,9 prosent syntes det var utfordrende å finne riktig leiepris for utleieboligen sin. For å finne frem til riktig leiepris brukte 16.8 prosent Husleiekalkulatoren til Husleie.no, som hjelper utleiere å beregne estimert husleie. Utregningen baserer seg på flere tusen nye husleiekontrakter som opprettes hver måned på Husleie.no.

Husleieindeksen

Husleie.no lanserer hvert kvartal en ny rapport over prisutviklingen i det norske leiemarkedet. Den nye prisindeksen for første kvartal av 2022 vises som en indeks. I første del av rapporten beskrives utviklingen av leiepriser og i andre del presenteres svar fra en undersøkelse utført april 2022 på Husleie.no sine brukere. Les hele rapporten HER.

Se prisutviklingen i de største norske byene i tillegg til detaljert innsikt i tema om utleiemarkedet. Rapporten blir utgitt hvert kvartal.