Mange permiterte leietakere sliter med å betale husleien, i tillegg er det stor etterspørsel fra utleiere om utleieforsikring. I dagens NRK Nyheter-sending ble daglig leder i Husleie.no, Kjetil J. Olsen intervjuet, og her kan du lese det i sin helhet.

Hvordan merker dere i Husleie.no nå at noen leietakere har fått redusert inntekten sin?

Med tanke på at det er 560 000 norske husholdninger som bor i leid bolig og at mange av disse nok er rammet av oppsigelser og permitteringer, så har vi i Husleie.no enda ikke sett en stor endring i antallet som ikke betaler husleien som avtalt. 

Men, vi forventer en økt grad av betalingsmislighold når realitetene av permitteringer og arbeidsledighet viser seg i form av dårligere likviditet i privatøkonomien til en større andel av befolkningen. 

Leieprisene har gått noe ned i forhold til før Corona, men dette er nok mer en forventning om dårlige økonomiske tider enn at effekten har faktisk inntrådt.

Er det mange bekymrede utleiere som har tatt kontakt?

Spesielt i starten av Corona-krisen, altså andre halvdel av mars, var det mange som tok kontakt. De ønsket særlig;

  • Råd om hva man skal gjøre om leietaker ikke betaler husleien
  • Redusere husleien eller stoppe automatiske betalingspåminnelser overfor sine leietakere 

Veldig mange utleiere har meldt seg på dugnaden – og ønsker å komme sine leietakere i møte i en vanskelig situasjon.

Uavhengig av Corona anbefaler vi alle utleiere, private som profesjonelle, å forvalte leieforholdet med utleieforsikring. Det er en rimelig måte å redusere risikoen i leieforholdet.

Det kan være at mange av leietakere ikke vil klare å betale husleien sin fordi de er permitterte fremover. Hva har dette å si for de som leier ut, og hvilke rettigheter har utleier?

Tidligere undersøkelser Husleie.no har gjort viser at 15% av utleierne har hatt problemer med å overholde egne betalingsforpliktelser når leietaker ikke har betalt husleien -> den andelen kan fort komme til å øke nå. 

Selv om leietaker er permittert eller mister jobben sin så har likevel utleier en kontraktsfestet rett til å få betalt husleien i sin helhet – og i tide. 

Vår generelle anbefaling er at dersom leietaker har betalingsutfordringer – som følge av Corona – at partene forsøker å komme til enighet – det være seg gjennom nedbetaling, utsettelse eller reduksjon i husleien. 

Som utleier må man huske at det er dyrt å bytte leietaker – så vår oppfordring er å søke enighet.

Kan utleiere for eksempel inndra depositumet?

Reduserer man depositumet midt i leieforholdet kan man ende opp at man ikke har dekning for eventuelle krav når leietaker flytter ut av boligen. 

Vi anbefaler at man venter til leieforholdet er avsluttet før man rører depositumet – og at man heller søker andre løsninger.

Det meldes om at rekordmange har kjøpt utleieforsikring, vil du anbefale utleiere å gjøre det?

Du har helt rett; det har vært en sterk økning i utleiere som tegner utleieforsikring. I Husleie.no har vi sett en økning på 121% av private utleiere som tegner forvaltning med utleieforsikring inkludert. 

Uavhengig av Corona anbefaler vi alle utleiere, private som profesjonelle, å forvalte leieforholdet med utleieforsikring 

Forvaltning med utleieforsikring er en rimelig måte å redusere risikoen i leieforholdet; det være seg gjennom tap på grunn av ubetalt husleie, skader på leieobjektet og kostnader til eventuell utkastelse av leietaker.

Utleieforsikring inkludert i abonnementet- kun 169 kr pr/mnd

I tillegg får du annonsering til FINN.no, kredittsjekk av leietakere, leiekontrakt og depositumskonto m/BankID, innkreving av husleien, juridisk bistand, hjelp til oppsigelse og mye mer.

Les mer