Adgang til utleiebolig

Adgang til utleiebolig

Utleier sin adgang til utleiebolig er regulert i husleieloven. I følge husleieloven § 10-1, plikter leietakeren i rimelig utstrekning å gi potensielle nye leietakere adgang for å se på utleieboligen.

Når utleier har adgang til utleiebolig, står beskrevet i husleieloven § 5-6.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.