Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi. I Norge beregnes KPI månedlig av Statistisk sentralbyrå.

Få hjelp til indeksregulering

8 av 10 utleiere indeksregulerer ikke husleien, og taper i snitt kr 2000 årlig per leieforhold. 

Husleie.no indeksregulerer husleien automatisk for alle leieforhold som forvaltes.