Krav om fravikelse

Krav om fravikelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leieboer skal fravike, det vil si kastes ut. Et krav om fravikelse er et krav som utleier sender namsmannen om at leieboer skal fravike (kastes ut av) boligen han leier. Et krav om fravikelse følger bestemte formaliakrav.

Bistand til utkastelse – kr 1 490

Betaler ikke leietaker husleien eller brytes ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge grunnlag for å kaste ut leietaker.

Husleie.no hjelper med begjæring om fravikelse for kr 1 490.