Fravikelse av leiebolig

Bistand til fravikelse ved vesentlig mislighold av leiekontrakten

Betaler ikke leietaker husleien i tide – eller i det hele tatt? Eller bryter hun ordensreglene regelmessig? Da kan det foreligge gode grunner til å gjennomføre en fravikelse (også kalt utkastelse) av leiebolig.

Profesjonell og rimelig bistand til fravikelse

Det er ikke lett å vite hva man skal gjøre dersom leietaker har gjentatte eller alvorlige brudd på leiekontraktens bestemmelser. I stedet for å benytte et dyrt advokatfirma kan Husleie.no sin jurist bistå deg i den vanskelige situasjonen.

For utleiere som ikke er kunde av Husleie.no kan du for kun kr 1490 få bistand til utforming og oversendelse av begjæring og andre lovpålagte dokumenter til Namsmannen for å sette i gang prosessen for en utkastelse.

kun kr 1490

Gratis for utleiere med Premium-abonnement

Begjæring om fravikelse

Husleie.no sin primærleveranse relatert til fravikelse er at vi bistår deg med å sende inn de lovpålagte dokumentene som skal til for å igangsette utkastelsen på riktig måte.

For å kunne bistå deg med å begjære fravikelse behøver vi noe informasjon om hvorfor du ønsker å sette i gang en slik prosess og hvilke tiltak du eventuelt allerede har tatt. Vårt oppdrag inkluderer som følger:

 • Innhenting av dokumentasjon
 • Sende varsel om fravikelse
 • Utforme begjæring om fravikelse
 • Innsendelse av begjæring
 • Håndtere kommunikasjon

Slik er prosessen for vår bistand til fravikelse

Våre fem steg for å bistå deg som utleier i prosessen med å begjære fravikelse er som følger:

 1. Utleier sender dokumentasjon, inkludert fullmakt, til Husleie.no
 2. Jurist i Husleie.no gjennomgår dokumentasjonen
 3. Begjæring om fravikelse utformes av Husleie.no
 4. Husleie.no sender over begjæringen til relevant namsmann
 5. Husleie.no er kontaktpunkt for utleier, leietaker og namsmann

Dokumentasjon som behøves fra deg som utleier

For at vi skal kunne bistå deg med å sende inn begjæring om fravikelse behøver vi følgende dokumentasjon:

 • Kopi av leiekontrakten for leieforholdet
 • Kopi av (eventuell) varsel om utkastelse
 • Dialog mellom utleier og leieboer om kravet

Begjæring om fravikelse er inkludert i Premium

For utleiere som forvalter sine leieforhold på Husleie.no vil bistand til prosessen for fravikelse være inkludert i Premium-abonnementet og rabattert i Basic. En stor fordel vil uansett være at prosessen kan igangsettes tidligere og gjøres raskere fordi Husleie.no har automatiserte betalingspåminnelser, varsel om utkastelse og/eller inkasso.

Free

Kr 0,-

inntil 2 kontrakter

Basic

Kr 99,-

per leieforhold / måned

Alt i Gratis, pluss:

Premium

Kr 199,-

per leieforhold / måned

Alt i Basic, pluss:

Les mer om priser og detaljert innhold i de ulike abonnementsplanene ved å klikke på knappen under.