Mislighold av leieavtale

Mislighold av leieavtale

Leier misligholder hvis hun ikke gjør det hun skal etter leieavtalen eller husleieloven. Mislighold kan eksempelvis være:

  • Leier betaler ikke husleien, eller betaler husleien gjentatte ganger for sent.
  • Leier følger ikke husordensreglene eller gjør endringer i boligen som hun ikke har lov til.
  • Leier vedlikeholder ikke boligen

Bestill innboforsikring

Alle bør ha innboforsikring, og denne kan du bestille enkelt og greit via Husleie.no

Vi samarbeider med Gjensidige og du finner innboforsikringen deres på markedsplassen vår.