Regulering av gjengs leie

Regulering av gjengs leie

Både leier og utleier kan kreve tilpasning til gjengs leie hvis alle disse punktene er oppfylt:

  • leieforholdet har vart i mer enn to år og seks måneder uten annen leieendring enn etter indeksregulering,
  • kravet om endring til gjengs leie fremsettes skriftlig minst seks måneder før endringen kan tre i kraft, og
  • endringen tidligst settes i verk ett år etter forrige endring av husleien

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.