Leier

En leier er den personen som er utleiers motpart i en leiekontrakt, og den personen som bor i utleieboligen.