Tidsbestemt husleiekontrakt

Tidsbestemt husleiekontrakt

En tidsbestemt husleiekontrakt er en husleiekontrakt hvor det allerede fra starten av leieforholdet er avtalt og klart når leieforholdet skal avsluttes. Partene kan avtale at husleiekontrakten kan sies opp i den avtalte leieperioden.

Dersom du skal inngå en leieavtale kan avtalen gjelde for en bestemt tidsperiode eller den kan gjelde tidsubestemt frem til en av partene sier den opp. En tidsbestemt avtale må ha et fastsatt opphørstidpunkt. Om avtalen ikke har et slikt tidspunkt er den å regne som en tidsubestemt leieavtale. Se husleieloven § 9-1.

Leiekontrakt med BankID-signering

Opprett husleiekontrakten og signer den med BankID helt gratis.

Enkelt og effektivt for både leietaker og utleier.