Utflytting

Utflytting

Utflytting er definert som tidspunktet når leietaker flytter ut av boligen. Tidspunktet for utflytting er oppgitt i leiekontrakten eller i leietakers eller utleiers oppsigelsesbrev til den andre parten.

Dårlig erfaring med leietakere?
– forvaltning for kr 99/mnd

Fra kr 99/mnd bistår Husleie.no deg i vanskelige situasjoner, innkrever husleien på dine vegne
og sørger for at du har verktøyene du behøver for å være en god utleier.