Rapporter & Regnskap

Nyttige rapporter og data for utleieregnskapet

Start nå!

Utleiere med større porteføljer av leieforhold har behov for kontroll og oversikt over sin egen drift, samtidig som det er behov for data til føring av utleieregnskap. I rapportmodulen i MinHusleie vil finner du et stadig økende antall rapporter som vil omfavnes av både deg som utleier og de som fører regnskapet ditt.

Fakturaliste

Fakturalisten viser alle utstedte fakturaer og kreditnotaer i en valgt periode. Rapporten kan avgrenses til et spesifikt bygg. Data vises på skjerm, men kan videre også eksporters i CSV/Excel-format.

For utleiere med behov for overføring av data til eget regnskapssystem vil rapporten understøtte databehovet for oppføring av nye faktura/kreditnota i kundereskontro. 

Fakturaspesifikasjon

Rapporten viser alle linjer på utstedte fakturaer i en valgt periode, og kan også avgrenses til spesifikke bygg og status. Data vises på skjerm og kan eksporteres i CSV/Excel-format.

Betalingsliste

Betalingslisten viser alle transaksjoner mellom Husleie.no sin klientkonto og utleiers konto/konti i en valgt periode. Rapporten kan avgrenses til et spesifikt bygg. Data vises på skjerm, men kan videre også eksporteres i CSV/Excel-format.

For utleiere med behov for overføring av data til eget regnskapssystem vil rapporten understøtte databehovet for kryssing av innbetalinger mot oppføringer i kundereskontro. Rapporten vil således også være et hjelpemiddel for avstemming av poster i bank. 

Aldersfordelt kundeliste

Rapporten viser saldo per kunde med alderssegmentering målt mot forfallsdato per en valgt dato. Rapporten vil være et hjelpemiddel for utleier ved kontroll/avstemming av kundereskontro mellom Husleie.no og eget regnskapssystem.

Rapporten gir videre et bilde av risiko i fordringene gjennom alderssegmenteringen.

Inkassorapport

Inkassorapporten inneholder en oppdatert oversikt over alle fakturaer som er oversendt til Husleie.no sin inkassopartner Kravia.

Hver enkelt faktura som er oversendt til inkasso vil til enhver tid vise fakturaens status i inkassoprosessen.

Enkel import til regnskapssystem

I rapportmodulens innstillinger kan du registerere KundeID på leietaker og ByggID på leieobjektet slik at de reflekterer tilsvarende dimensjonsverdier i regnskapssystemet. Dette vil forenkle importen av regnskapsdata fra Husleie.no til ditt regnskapssystem.

API mot regnskapssystemer

API mot de mest brukte regnskapssystemene, som eksempelvis Tripletex og PowerOfficeGo. Les mer her, og ta kontakt med oss på proff@husleie.no for mer informasjon og pristilbud.