Nå har du holdt visning, funnet leietaker, tegnet kontrakt og ordnet med sikkerhet. Da har tiden kommet for overtakelse av leieobjektet. Vi understreker igjen at kontrakten bør være underskrevet og sikkerheten bør være klar før du overleverer nøkler og lar den nye leietakeren flytte inn.

Gjør utleieobjektet klart til innflytting

Avtal innflyttingsdato med leietakeren og sett av tid til dette, slik at du kan gå gjennom boligen sammen med leietakeren.

Det neste punktet er å sørge for at utleieboligen er rengjort og klar til overlevering. Leier du ut møblert bør du lage en inventarliste som du går gjennom med leietakeren på innflyttingsdagen.

Artikkelen fortsetter litt lenger ned  ⇣

overtakelse av leilighet
En innflyttingsprotokoll sørger for oversikt og god dokumentasjon. Den bør underskrives av begge parter, og partene bør få hver sin kopi.

Bruk av innflyttingsprotokoll

En innflyttingsprotokoll, også kalt en overtakelsesprotokoll, sørger for oversikt og god dokumentasjon. Når strøm- og vannmåleren er avlest, kan resultatet skrives opp her. I protokollen kan dere også skrive inn hvor mange nøkler som ble utlevert og hvilken stand utleieboligen hadde ved overtakelse.

Det er en god idé å dokumentere utleieboligens tilstand ved hjelp av bilder, og så legge disse bildene inn i innflyttingsprotokollen. Da slipper leietakeren å være bekymret for å bli heftet for skader og mangler som eksisterte ved innflytting, og du som leier ut kan dokumentere fravær av skader og mangler. Dersom det oppstår skader og mangler under leieforholdet vil det være enkelt for deg å dokumentere at disse faktisk skjedde under leieforholdet og ikke eksisterte fra før.

Innflyttingsprotokollen bør underskrives av begge parter, og likeledes bør begge parter få hver sin kopi.

Les tips og råd fra ekspertene lenger ned  ⇣

powered by Typeform

Dette sier ekspertene

Kim O. Evebø, m3 Utleie AS

Kim O. Evebø kan fortelle at for dem er det viktig med en god kontrakt. Dermed kan den brukes som underlag dersom det oppstår spørsmål om vedlikehold eller andre ting. M3 Utleie AS benytter seg også av innflyttingsprotokoll for å unngå at det oppstår misforståelser og uenighet.

Therese Foldvik, privat utleier

Therese Foldvik forteller at de bruker en standardprotokoll og tar seg god tid under selve overtakelsen. Leiligheten blir gjennomgått sammen med leietakeren. De synes dette er en svært viktig del av prosessen og en rutine de er fornøyd med. De overleverer heller ikke nøkler før depositumet er bekreftet og kontrakten er signert.

Opprett gratis overtakelsesprotokoll

Dokumenter boligens tilstand når leietaker flytter inn. Bruk en enkel og gratis overtakelsesprotokoll fra Husleie.no

Les mer