Vilkår for bruk av annonseringstjenesten

Regler for annonsering

Annonser til FINN.no opprettet via Husleie.no skal være i henhold til FINN.no sine regler for annonsering. De finnes her. Husleie.no, samt FINN.no, forbeholder seg retten til å moderere eller fjerne annonser som ikke følger reglene.  

Kontroll

Husleie.no forbeholder seg retten til å foreta kontroll over innholdet i annonsen, dette gjelder blant annet bilder. Dersom kunden bruker Husleie.no sin plattform til å distribuere ulovlige bilder jf. Straffelovens §311 vil det medføre umiddelbar utestengelse fra plattformen og anmeldelse til politiet.  Dersom kunden misbruker annonseringsplattformen eller forsøker eller lykkes i å legge ut en annonse som er ment som svindel jf. Straffelovens §371 vil det medføre umiddelbar utestengelse fra plattformen og anmeldelse til politiet.  

Husleie.no annonseportal

Ved å ta i bruk Husleie.no sin annonseringstjeneste godtar kunden at Husleie.no kan publisere annonsen i sin egen annonseportal, samt til FINN.no.  

Priser

Annonsene som publiseres til FINN.no følger til enhver tid gjeldende priser for annonser til FINN.no.