Juridisk riktig og helt gratis

Gratis mal for oppsigelse, advarsel og heving av leieforhold

Husleie.no tilbyr utleiere en enkel, steg-for-steg prosess for å si opp leietaker på en juridisk riktig måte.
Prosessen inneholder blant annet mal for oppsigelsesbrev og informasjon om oppsigelsesfrister og saklige grunner for oppsigelse.

Slik sier du opp leietaker på Husleie.no

Ved å bruke Husleie.no sitt verktøy for oppsigelse av leieforholdet får du et oppsigelsesbrev som møter lovens formkrav og som kan sendes leietaker. Slik fungerer steg-for-steg prosessen.

TaskCreated with Sketch.

Som utleier fyller du ut info om leietaker og leieforholdet du ønsker å avslutte.

SignatureCreated with Sketch.

Basert på opplysningene blir du anbefalt advarsel, oppsigelse eller hevingserklæring.

SignatureCreated with Sketch.

Et brev for juridisk riktig advarsel, oppsigelse eller heving genereres automatisk.

SignatureCreated with Sketch.

Du velger en eller flere årsaker til hvorfor du ønsker å avslutte leieforholdet.

SignatureCreated with Sketch.

Deretter kan du velge å utdype årsakene til at du vil avslutte leieforholdet.

MailCreated with Sketch.

Til slutt sender du advarsel-, oppsigelse- eller hevingsbrevet til leietaker.

Prosessen er helt gratis og tar kun noen få minutter.

Vi gjør oppmerksom på at det er du som utleier som har bevisbyrden for at årsakene til avslutningen av leieforholdet er korrekte.

Hvorfor si opp leietaker gjennom Husleie.no?

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Møter formkrav

Brevet møter formkravene for oppsigelse

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Juridisk riktig

Brevet gis riktige juridiske henvisninger

lightbulb.svgCreated with Sketch.

Enkelt og raskt

Prosessen tar kun få minutter å fullføre

Kostnadsfritt

Det er gratis å bruke verktøyet for oppsigelse

Oppsigelsens innhold

Oppsigelsesbrevet, som genereres automatisk basert på informasjon du har oppgitt, inneholder:

Brevet kan lastes ned i PDF eller kopieres til e-post.

Utvalgte regler for oppsigelse

Det er to hovedgrunner til at utleier kan sende en oppsigelse til leietaker. Det ene er at utleier skal bruke boligen selv; enten ved å bo der, selge den eller pusse opp. Det andre er at leietaker har misligholdt leieforholdet og kontrakten, som for eksempel utelatt å betale husleie på mange måneder, er til stor sjenanse for naboer eller andre som bruker eiendommen eller bryter husordensreglene som ble satt ved leieforholdets start.

For utleie av leielighet og hus er det vanlig å ha tre måneders oppsigelsesfrist, med start fra kommende måned. Det betyr at uansett om man sier opp 6. august eller 31. august løper oppsigelsestiden til slutten av november.  Det kan også velges å legge inn i leiekontrakten at en oppsigelse gjelder fra den til den datoen.  leier man ut et rom i huset sitt, eller en hybel i kjelleren, er det én måneds oppsigelse som gjelder.

Husleieloven setter reglene som gjelder for hvordan en oppsigelse skal være, for utleier. Det innebærer både at oppsigelsen skal være skriftelig, samt at det må være en gyldig oppsigelsesgrunn.

Leietaker derimot kan levere en oppsigelse både skriftlig og muntlig, og trenger ikke gi noen begrunnelse.

En tidsbestemt leiekontrakt har allerede en sluttdato, og dermed opphører leieforholdet den datoen som er satt, uten at man trenger en egen oppsigelse for det. Det er vanlig å legge inn at kontraktenenten kan sies opp eller ikke sies opp i den tidsbestemte perioden. Når leieforholdet utløper skal leietaker flytte ut. Hvis dette ikke skjer må utleier sende en skriftlig advarsel til leietaker innen tre måneder, gjør ikke utleier dette går leieforholdet over til å bli tidsubestemt og reglene for denne type leieforhold blir gjeldende.

I tidsubestemte kontrakter bestemmer man selv hvor lang oppsigelsestiden skal være, og hvordan den settes. Det er likevel vanlig å ha tre måneders oppsigelse, som løper fra måneden etter oppsigelsen ble levert. Utleier kan kun si opp leietaker med en gyldig oppsigelsesgrunn (se punkt over), og må i tillegg forholde seg til formkrav og tidsfrister. Leietaker kan si opp muntlig eller skriftlig, og trenger heller ikke oppgi noen oppsigelsesgrunn.

Leietaker kan innen en måned levere en skriftlig klage på oppsigelsen. Skjer dette må utleier gå til søksmål, altså klage leietaker inn til enten forliksrådet eller Husleietvistutvalget, slik at det kan avgjøres om oppsigelsen er rettmessig. retten vil da se på om oppsigelsen er lovlig eller om den er urimelig, og tar en helhetlig vurdering ut i fra dette.

Utleier må gå til søksmål innen det har gått tre måneder fra mottatt klage fra leietaker, hvis ikke faller oppsigelsen bort.

Enkel, steg-for-steg prosess for å si opp leietaker på en juridisk riktig måte.