Depositumskonto

Beskytt deg selv med depositumskonto

Benytter du og din utleier leiekontrakten til Husleie.no kan utleier opprette en depositumskonto i Lea Bank. Anbefal gjerne din kommende utleier om å benytte seg av tilbudet siden du som leietaker får en rekke fordeler av det valget.

forvaltning

0.05% rente på kontoen

Med depositumskonto i Lea Bank vil du få en rente på 0.05%.

Laptop

Alt er og skjer digitalt

Opprettes depositumskontoen via Husleie.no så signeres både leiekontrakt og kontoavtale med BankID, og dere behøver ikke gjøre noe i en bankfilial eller på nettbanken.

Er du utleier?

Denne siden har vi laget for å opplyse leietakere om behovet for og fordelene med depositumskonto. Som utleier kan du lese mer om og opprette depositumskonto ved å gå til denne siden.

Dette må leietakere vite om depositumskonto

Husleielovens § 3-5 inneholder bestemmelser om depositumskonto, og her er de viktigste du som leietaker bør være klar over.

Utleier oppretter depositumskonto

Utleier velger banken for kontoen

Leietaker er eier av kontoen og får rentene

Ingen av partene kan ta ut pengene alene

Depositumet kan maks være 6 mnd husleie

Utleier bærer evt. kostnader for kontoen

Klikk her for å lese vilkårene for depositumskonto i Lea Bank.

Opprett depositumskonto på to måter!

Alternativ 1:

I opprettelse av leiekontrakt

Om utleier velger å benytte Husleie.no sin leiekontrakt så kan utleier der velge at det skal opprettes depositumskonto i Lea Bank.

Da vil du, som leietaker, motta en e-post fra Husleie.no med instruksjoner om å signere både leiekontrakten og kontoavtalen med BankID.

Alternativ 2:

Uavhengig av leiekontrakten

Har dere allerede skrevet leiekontrakt kan utleier bestille depositumskonto separat. Som en del av bestillingen må utleier da laste opp en digital kopi av den signerte leiekontrakten.

Du som leietaker vil da motta en e-post fra Husleie.no med beskjed om å signere kontoavtalen med BankID.

Depositumskonto leveres av Lea Bank

Husleie.no samarbeider med Lea Bank for å gi deg depositumskonto på den enkleste mulige måten.

Lea Bank er en heldigital, norsk bank med innovative og brukervennlige løsninger for finansiering, betaling og sparing.