Advarsel

En advarsel sendes til leietaker slik at personen har mulighet til å rette opp i et eventuelt mislighold av leiekontrakten før utleier velger å gå videre med oppsigelse eller heving. I enkelte tilfeller stiller loven krav til at du har sendt en skriftlig advarsel før du kan gå videre.