Betalingdato for husleie

Betalingsdato er den dato husleien skal betales til utleier, eller til den som på vegne av utleier forvalter leieforholdet, i henhold til leiekontrakten. Betalingsdato nevnes også som forfallsdato.

 

Om bare leietaker kunne betale husleien i tide...

Automatisk innkreving, purring og inkasso av husleien ved forvaltning av leieforholdet. Pluss mye mer. Kun 99/mnd.

Les mer