Forfallsdato

Forfallsdato er den datoen husleien skal betales til utleier eller til den som på vegne av utleier forvalter leieforholdet. De fleste husleier forfaller til betaling den 1. hver måned