Boligforsikring

En boligforsikring dekker skade på bygning, samt innbo og løsøre. Hvert enkelt forsikringsselskap har egne definisjoner og vilkår for hva forsikringen omfatter.

Eksempler på forsikringsselskap er Gjensidige, IF, Tryg og DnB.