Boligkontrakt

En boligkontrakt, også definert som leiekontrakt, er en skriftlig avtale mellom leietaker og utleier. Boligkontrakten er en juridisk bindende kontrakt som regulerer plikter og rettigheter til begge parter når det kommer til aspekter som:

  • leieforholdet
  • varighet på leieforholdet
  • størrelse på husleien
  • når husleien skal innbetales
  • til hvilken konto husleien skal innbetales til
  • husordensregler

Skulle det oppstå en tvist eller uenighet mellom partene er det lettere å løse denne med boligkontrakten som utgangspunkt.

Kravene til innholdet i en boligkontrakt er regulert i Lov om husleieavtaler. Loven trådte i kraft 01.01.2000 og gjelder for både muntlige og skriftlige boligkontrakter.

Det skal skrives en boligkontrakt dersom en av partene krever det, og vi anbefaler at boligkontrakten opprettes digitalt.