Bruksenhetsnummer

Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bruksenhetsnummer ble også tidligere kalt bolignummer.  

Ifølge Skatteetaten er bruksenhetsnummeret den offisielle adressen for leiligheter i flerbolighus og beskriver hvilken leilighet i bygningen du bor i. På denne måten kan offentlige instanser som ambulanse, politi og brannvesen finne raskere frem til leiligheten din. 

Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i, HO3 betyr at du bor i 3. hovedetasje. De neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen.