Bruksenhetsnummer

Alle leiligheter skal ha sin egen adresse, og bruksenhetsnummeret er leilighetens unike adresse. Bruksenhetsnummer blir også kalt bolignummer og leilighetsnummer.

Ifølge Skatteetaten er bruksenhetsnummeret en del av den offisielle adressen for Ieiligheter i flerbolighus og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Det er den unike adressen til leiligheten du bor i. Bruksenhetsnummeret består av en bokstav og fire tall. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft). Sammen med bokstaven forteller de to første sifrene hvilken etasje du bor i, HO3 betyr at du bor i 3. hovedetasje. De neste to sifrene forteller hvilket nummer leiligheten din har i denne etasjen.