Depositum på privat konto

Det er ikke lov å sette depositum inn på utleiers konto. Det er brudd på Husleieloven.