Depositum

Depositum er en sikkerhet av økonomisk art som leietakeren gir utleieren for å sikre utleiers mulighet til å få dekket ubetalt husleie eller skader på leieobjektet.