Depositumsbeløp

Depositumsbeløpet avgjøres normalt sett av leiekontrakten og kan ikke være større enn summen av seks måneders husleie jf. Husleielovens §3-5 1.ledd.