Depositumskonto

Etter inngåelse av skriftlig leiekontrakt, er det vanlig at leietaker og utleier i fellesskap oppretter en depositumskonto. Depositumsbeløpet er utleiers sikkerhet for eventuelle skader eller skyldig husleie i leieperioden. Kontoen opprettes i leietakers navn, men disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Depositumet settes inn på en depositumskonto, som er en sperret konto i leietakerens navn. Og når leieforholdet er over, avsluttes depositumskontoen. Det er utleier som skal bære kostnaden for depositumskontoen.

 

Gratis depositumskonto via Husleie.no

Opprett gratis depositumskonto når du oppretter leiekontrakten via Husleie.no. Du kan også velge bare å bestille depositumskonto. Helt gratis og uten andre forpliktelser.

Les mer