Depositumslån

Har man ikke oppsparte midler, eller dersom man ikke ønsker å bruke av disse, kan man ta opp et lån for å stille sikkerhet (depositum) for leieforholdet. Det er mange banker som tilbyr lån til depositum, og renten samt gebyrer varierer fra bank til bank. Et lån til depositum er et lån der det ikke kreves sikkerhet for pengene man låner.

Depositumslånet utbetales til en depositumskonto som både leietaker og utleier disponerer i fellesskap. Underveis i leieforholdet betaler leietaker kun renter på lånet. Når leieforholdet er over og depositumskontoen skal avsluttes, kan leietaker tilbakebetale lånet med pengene som har stått på kontoen.