Felleskostnader

Felleskostnader er kostnader ved eiendommen og driften av denne som ikke knytter seg direkte til den enkelte bruksenhet.

Eksempler på felleskostnader er vaktmestertjenester, renovasjon, felles fyring og honorar til styret og forretningsfører. Videre vil felleskostnadene omfatte vedlikeholdskostnader knyttet til fellesarealer, og det vil derfor være viktig å skille mellom hva som er fellesarealer, og hva som tilhører den enkelte boenhet.