Fravikelse

Den som har leid ut en bolig eller et lokale kan i visse tilfeller kreve at leietaker skal fravikes, det vil si kastes ut. Grunnlag for fravikelse kan være; leietaker betaler ikke husleien, leieperioden er utløpt uten at leietaker flytter ut eller leietaker oppfyller ikke bestemmelsene i avtalen.