Heving

Hvis man velger å heve leieavtalen betyr det at leietaker må flytte ut med en gang. Dette er ekstraordinært og krever god dokumentasjon på vesentlig mislighold og/eller andre alvorlige og omfattende hendelser. I følge Husleieloven kan det f.eks være at leietaker ikke retter seg etter tidligere sendt advarsel på flere måneders ubetalt husleie, eller at han eller hun til stadighet bryter ordensreglene.