HTU

HTU, en forkortelse for Husleietvistutvalget, løser tvister mellom utleier og leieboer på landsbasis med hjemmel i husleieloven av 26.03.99 nr. 17 (husll.) § 12-5.

Formålet med HTU er å tilby en rask og kompetent behandling av konflikter mellom utleier og leietaker relatert til leieforhold.

Husleietvistutvalget behandler saker som omhandler blant annet:

HTU er en godt tilrettelagt tvisteløsning som gjør det enklere for utleiere å leie ut. Dette bidrar til et godt fungerende leiemarked.